Uslovi kupovine

Cene sa PDV-om

Cene navedene na sajtu su važeče na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene su date u dinarima. Po zaključenju porudžbine na sajtu, dobićete e-mail potvrdu porudžbine. Ovaj e-mail sadrži vaše podatke, koje ste ostavili prilikom poručivanja.

Plaćanje uplatom na račun

Plaćanje se vrši unapred uplatom na naš tekući račun. Prilikom potvrde narudžbe dobićete informacije potrebne za uplatu, a artikli ce Vam biti poslati nakon verifikacije uplate.

Isporuka (minimalna količina 18 l).

Proizvodi koje poručite putem Interneta biće vam isporučeni posredstvom kurirske službe.

Moguć povrat proizvoda u roku od 14 dana

U slučaju da nakon kupovine i dostave artikala ne budete zadovoljni svojim izborom, a proizvod ostane neoštećen i u originalnom pakovanju, moguća je zamena za novi artikal ili povrat novca. U tom slučaju kupac na sebe preuzima trošak vraćanja (preko kurirske službe po vlastitom izboru).

Za vraćanje artikla kontaktirajte nas putem elektronske forme na ehero sajtu.

U slučaju da su proizvodi dostavljeni oštećeni ili Vam je dostavljen pogrešan artikal, imate mogućnost reklamacije proizvoda.

Reklamacija proizvoda

Na osnovu odredbi čl.35 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 79/05), a po Pravilniku Hero o postupku i načinu rešavanja reklamacija:

1. Kupac ima pravo na reklamaciju na kupljeni Hero proizvod u roku od 6 meseci od dana kupovine. Zahtev za reklamaciju potrošač može uputiti lično, preko kontakt forme na sajtu. Ukoliko se kupac odluči da reklamaciju dostavi poštom, može to učiniti isključivo slanjem proizvoda običnom poštanskom pošiljkom, bez otkupnine. Zahtev za reklamaciju treba da sadrži detaljan opis reklamacije i razloge reklamacije kao i željeni način rešavanja iste.

2. Proizvod koji se reklamira mora se vratiti u originalnom pakovanju. Takođe, uz proizvod za koji se pravi reklamacija kupac obavezno prilaže primerak računa , i ostalu dokumentaciju koju je dobio uz robu.

3. Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrdjuje ovlašćeno lice istog dana kada je prigovor podnet a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja tako što sačinjava reklamacioni zapisnik u pismenoj formi, i o tome obaveštava podnosioca zahteva.

4. Zahtev se smatra osnovanim samo ako se nedostatak na robi pojavio u toku pravilne upotrebe od strane kupca.

Ako se utvrdi da je nedostatak nastao krivicom kupca usled nepravilne upotrebe, rukovanja ili skladištenja proizvoda, ovakav zahtev neće se uvažiti.

5. Osnovan zahtev kupca zbog nedostatka na proizvodu, rešava se uz njegovu saglasnost, na jedan od tri načina:

– otklanjanjem nedostatka na proizvodu
– zamenom kupljenog proizvoda za nov
– vraćanjem novca u visini plaćene maloprodajne cene

6. Rok za izvršenje iz tačke 5 je 15 dana od dana obaveštavanja kupca o osnovanosti zahteva za reklamaciju.

7. Ovlašćeno lice za rešavanje reklamacija je lice koje je ovlastio direktor firme.

U rešavanju reklamacija i kontaktu sa kupcima eHero će se rukovoditi interesom kupca i pravilima politike dobrog i domaćinskog poslovanja.