Politika privatnosti sajta ehero.rs

Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti vaše privatne informacije.
Nećemo predati vaše podatke za kontakt trećim licima, sem ukoliko se to od nas bude zahtevalo zakonom.
Nećemo vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili, sem u slučaju veoma važnih obaveštenja o promenama.
Pobrinućemo se da se uvek možete jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg sajta.

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika je od najvećeg značaja za nas. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa našim sajtom usklađene su sa zakonima Evropske unije (Direktiva EU 95/46/EC, 2002/58/EC and Treaty Conventions (Ugovorne konvencije) ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189). Ova politika privatnosti reguliše postupanje sa informacijama koje od vas prikupljamo kada posetite ovaj web sajt.

Sakupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa ili e-mail.

ehero.rs ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za newsletter.

Upotreba i tajnost ličnih podataka

Ehero.rs će vaše lične podatke koristiti isključivo u svrhe tehničke administracije web sajta. Svrha ovog je kako bi vam dala pristup posebnim informacijama ili za komunikaciju sa vama. Ehero.rs neće prodati podatke koje poseduje trećim licima, niti na tržištu. Zaposleni su obavezni da poštuju poverljivost vaših podataka i vezani su ugovorom o poverljivosti podataka ( Confidential disclosure agreement – CDA ).

Sloboda izbora

Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. U svakom slučaju, ukoliko izaberete da nam ne dajete nikakve informacije o sebi, budite svesni da to može značiti da će vam pristup nekim delovima sajta biti uskraćen. Ukoliko se neka od vaših ličnih informacija promeni (npr. poštanski broj, adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona) molimo vas da nastale izmene unesete u našu stranicu.

Automatski zabeležene informacije

Kada pristupite našem sajtu, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Pravo na informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese.

Po prijemu vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti – pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama – koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom vaših poseta sajtu ehero.rs.

Nas glavni sajt www.hero.co.rs