Set i dopune za prva pomoć koja će vam pomoći da budete spremni za bilo kakvu hitnu situaciju. Zakonom propisan sadržaj prve pomoći na radu. Ormarić, torbica i set za prvu pomoć.

Prikazani svi od ukupno 10 rezultata

Nosila spasilačka sklopiva

20.000,00RSD bez pdv
Nosila spasilačka sklopiva aluninijumska Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (Sl.glasnik RS broj 03/2011 i 37/2015). Nosila za prvu pomoć i spasavanje omogućavaju brz i siguran prenos povređenih ili bolesnih osoba i smanjuju rizik od novih povreda.  Koriste se u kliničkoj praksi, ambulantama, bolnicama i hitnoj pomoći kao i pri spašavanju ljudi u vanrednim situacijama. Nosila nisu samo zakonska obaveza, već i preka potreba koja u slučaju povreda ljudi, transporta bolesnika i povređenih, u slučaju prirodnih nesreća, katastrofa i vanrednih situacija može da napravi razliku između života i smrti. U takvim situacijama, brza i efikasna intervencija, brz i siguran transport povređenog ili unesrećenog može biti presudna za preživljavanje. Spasilaćka nosila za vanredne situacije omogućiće vam da na licu mesta, samostalno i nezavisno reagujete u prvom presudnom trenutku kada je potrebno imobilisati i transportovati povređenog.